Browsing Category

Đi Một Ngày Đàng

Vài tiếng Tiều đã Việt hóa

Người TIỀU (Triều Châu 潮 州 人) là bộ phận người Hoa xuất xứ từ Triều Châu (Trung Quốc) di cư đến đàng Trong từ thế kỷ 17. Người Tiều chiếm số đông trong cộng đồng di dân Trung Hoa, tập trung sinh sống đông đúc ở Chợ Lớn và đồng bằng Nam bộ.…
Read More...