Browsing Category

Những Người Ngoại Hạng

Mừng cho anh Hồ Đức Hòa

Mừng anh Hồ Đức Hòa (ảnh) đã ra khỏi nhà tù, và cũng ra khỏi Việt Nam từ sự vận động của chính phủ Hoa Kỳ, nhân dịp thủ tướng VN công du đến Hoa Kỳ. Chuyến bay của anh đã rời Việt Nam vào 23g00 đêm 11 tháng Năm 2022. Anh Hồ Đức Hòa là…
Read More...