Browsing Category

Diễn Đàn

Phóng sinh qua góc nhìn sinh thái

Ngày nay nhu cầu phóng sinh, thả chim cá, sinh vật về tự nhiên như một cách tạo phước đức và công đức là một nhu cầu tâm linh đang gia tăng. Việc phóng sinh giúp nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, muôn loài và mở rộng ra là tấm lòng vị tha. Ở…
Read More...

Bà Nà- hồng nhan nhưng bạc phận

Có lẽ chưa nơi nào mà tôi đặt chân đến với danh nghĩa nơi nghỉ dưỡng nhưng tâm hồn tôi lại bị tổn thương như Bà Nà. Một khu rừng đã được phân định cho chức năng ‘bảo tồn thiên nhiên’ nhưng rồi khu vực nhạy cảm nhất, quan trọng nhất là phần…
Read More...

Nước Nga đang đi về đâu?

Đó là một câu hỏi nóng không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà còn cho những người quan tâm đến nước Nga. Vận mệnh của một siêu cường quân sự như nước Nga có tác động rất lớn tới tương lai của nhiều quốc gia và trật tự thế giới. Tuy còn quá sớm…
Read More...