Browsing Category

Nhân Bản

Tìm hiểu về tòa án Nuremberg

Tòa án Nuremberg (còn gọi là tòa án Nuyrămbec) là Tòa án Quân sự Quốc tế nhằm xét xử 24 nhân vật đầu sỏ của chính phủ Đức Quốc xã có liên quan tới các tội ác chiến tranh, đặc biệt là thảm sát người Do Thái ở Đức và châu Âu, diễn ra từ ngày…
Read More...

Tâm thư CLB Trần Nhân Tông OC, California

Hòa cùng với niềm hỷ hoan đang lan tỏa khắp nơi trong và ngoài nước, hòa cùng với những đôi tay nguyện cầu cho sự phục hoạt can cường của một bậc đại sư vô úy, vô ngại đại bi tâm đà-la-ni đã chính thức xuất hiện ở lễ nhận di chúc, ấn tín và…
Read More...