Browsing Category

Văn Hóa

Nghĩ mông về bạn

Hôm nọ, trong lúc một mình thẩn thơ, chợt nhớ vài câu thơ xưa: "Rượu ngon không có bạn hiền Không mua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo muốn viết" v.v. Tôi không rành về rượu, cũng không rành về thơ phú gì,…
Read More...

Võ Phiến và “Nghĩ mông về bạn”

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã chép tiểu sử của Võ Phiến: “Võ Phiến tên thật là Đoàn Thế Nhơn, bút hiệu khác: Tràng Thiên. Ông sinh ngày 20 tháng 10 năm 1925 tại làng Trà Bình, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Cha là Đoàn Thế Cần làm giáo học, mẹ…
Read More...

Nuôi Dưỡng Mầm Non

Phải thừa nhận rằng trong xã hội Mỹ không có một chuẩn mực về đạo đức nhất định, bởi lẽ đây là nơi di dân đến từ khắp nơi, người đến trước, kẻ đến sau, mang theo đủ kiểu văn hóa, đủ loại niềm tin, biết thế nào gọi là chuẩn mực được cho tất…
Read More...