Browsing Category

Văn Hóa

Trần Bích San và “Quá Hải Vân quan”

Trần Bích San sinh năm 1840 ở xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, cha là Phó bảng Trần Đình Khanh (còn gọi là Trần Doãn Đạt). Thuở nhỏ, ông theo học với Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Năm 1864, ông đậu đầu kỳ thi Hương và năm sau đậu đầu…
Read More...