Browsing Tag

nam bộ

Ghe xuồng ở Nam Bộ

Ghe xuồng ở Nam Bộ có vị trí rất quan trọng trong việc giao thông đường thuỷ, ở một địa bàn mà mạng lưới sông ngòi,…