Browsing Tag

thủ đức

Nhớ Đò dọc!

Hiên nay Thủ Đức đã thành một "thành phố trong thành phố" khi mà tổng dân số Sài Gòn đã vượt qua 10 triệu. Nằm nghĩ…