Browsing Tag

ý thức

Hệ lụy chữ Hán

Như chúng ta đã biết, lịch sử Việt Nam bị TQ đô hộ quá sớm và quá lâu từ năm 111 trước CN đến năm 938 sau CN.Thời…