Browsing Category

Đời Sống

Cô đơn trên đỉnh

Với nhiều người, Sàigon có lẽ văn minh và đáng nhớ nhất là vào thập niên 60. Chúng ta dám nghĩ vậy khi nhiều ca khúc ngoại quốc phổ thông nhất của thời ấy ngày nay còn được ưa chuộng. Giờ này, ở xa cả Paris lẫn Sàigòn, có khi tại Cali…
Read More...