Trước đó, hưởng ứng tháng thanh niên, các đoàn viên thanh niên địa phương đã phủ sơn, vẽ bích họa lên tường, toàn bộ phần đầu hồi của đình khiến dư luận phản ứng gay gắt vì đã xâm phạm di tích quốc gia. Theo đó, phía đầu hồi bên trái của đình được sơn toàn bộ. Ngoài vẽ phủ sơn toàn bộ đầu hồi, 40m tường rào của di tích cũng được phủ sơn. Công trình được thực hiện trong khoảng 3 tuần với tổng kinh phí 40 triệu đồng.