Browsing Tag

út bạch lan

Con sáo Bạc Liêu

                      Nhớ nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan Ông T.V. Lai có lần hỏi tôi về nguồn gốc bài Lý Con Sáo Bạc…