Browsing Tag

văn minh

Thời gian và rác

Luôn luôn trên mặt báo có những bài than vãn, kể về những bất lực của chúng ta trước thứ …của nợ này. Ở thành…