Browsing Category

Đời Sống

Hương giang qua thời gian

“Dạ thưa, xứ Huế bây giờ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương” (Bùi Giáng). Mùa hè năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Nhạc đã giao cho Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và Nguyễn Hữu Chỉnh nhiệm vụ đánh chiếm thành Phú Xuân. Nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường…
Read More...