Tổng thống của người ta

Góc ngẫm nghĩ

0 657
“Tôi mong muốn rằng, các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi Tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân.
Tổng thống không phải là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.”

Volodymye Zelensky – Tổng thống Ukraina

Leave A Reply

Your email address will not be published.