Browsing Tag

miền nam

Nửa hồn Xuân Lộc

Nếu được như bố già thượng sĩ Nghe tin lui quân chỉ nhìn trời, Vỗ về nón sắt, cười khinh bạc, Chắc hẳn lòng ta…