Browsing Category

Giáo Dục

Bọ rùa, loài côn trùng có ích và thú vị

Bọ rùa là loài côn trùng cánh cứng. Bọ rùa có các tên gọi khác như là bọ cánh cam, bọ hoàng hậu. Bọ rùa thường có màu sặc sỡ nổi bật là đỏ (vì thế mới gọi là coccineus), cam hoặc vàng với các đốm xẫm màu trên mặt lưng của cánh. Bọ rùa có…
Read More...

Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc nơi bản địa hiện nay là một mối ưu tư hết sức lớn lao đối với hầu hết mọi thành viên kiều bào trong tập thể cộng đồng người Việt Nam (VN) ở nước ngoài. Đây là một tiền đề ý thức bổn phận dành cho các bậc làm…
Read More...