Browsing Category

Giáo Dục

Một người Sài Gòn

Anh lớn hơn tôi tròn một con giáp, ngày xưa từng học “trường Tây”. Sau chiến tranh, dù cuộc sống nhiều thăng trầm, anh vẫn ở lại đất nước. Điểm đặc biệt khiến bạn bè nể trọng anh là phong thái hòa nhã, điềm tĩnh bên ngoài và một nội tâm…
Read More...