Browsing Category

Giáo Dục

Một số quốc gia đã cấm TikTok

Ngày càng có nhiều quốc gia ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương cấm ứng dụng chia sẻ video phổ biến TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ do lo ngại về quyền riêng tư và an ninh mạng gia tăng. Một số nước đã cấm hoàn toàn ứng dụng…
Read More...

Hủy diệt ký ức nước Việt!

Một quốc gia muốn tồn tại trong thế giới đầy cạnh tranh bạo lực, cá lớn nuốt cá bé này ngoài những yếu tố địa lý, vật chất thì ký ức văn hóa là cực kỳ quan trọng. Ký ức văn hóa làm nên "căn cước văn hóa" của quốc gia đó. Ký ức văn hóa được…
Read More...