39 CÁI CHẾT BÊN ANH QUỐC LÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSVN

0 596

Image Voatiengviet.con

Trong bài viết TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN LÀ ĐẢNG CSVN, đã đăng trên trang DÂN LÀM BÁO và Vietlive đã thực hiện tuyên đọc trong tháng 10/2019, cũng đã nói lên một phần của sự khốn nạn của dân tộc này với đảng CSVN, sẽ còn nhiều sự đau khổ và tai họa tiếp tục xảy đến cho dân tộc này khi đảng vẫn còn ngất ngưỡng trên ngôi cao, các quan đảng thì có cuộc sống êm đềm hạnh phúc trong các biệt phủ triệu đô do chiếm rừng phòng hộ và nối kết với đảng để ăn trên ngân sách cũng như móc túi dân đen và dân đen thì phải lên đường ra đi và chết trên các xe thùng hay chết vất vưỡng, chết bờ chết bụi đâu đó trên toàn thế giới.

Các nạn nhân ngạt thở mà chết, dân tôi đó mà đảng đã đem Formosa vào cướp đi cuộc sống bình an muôn đời của họ và biển cả.
Sau thảm họa Formosa, chúng cùng nhau ấn định giá đền bù là 500 triệu đô nhưng dân được bao nhiêu, cán bộ đảng nuốt bao nhiêu, bộ trưởng nuốt bao nhiêu thì chỉ có trời và đảng cướp chúng nó biết. Dân đen thì phải lên đường, bỏ quê cha đất tổ ra đi như kế hoạch mà đảng đã an bài.
Thằng rước Formosa vào Việt Nam nay cũng đã định cư yên ổn cả gia đình hơn 20 người tại Canada, nó tên là Võ kim Cự, bạn thân nối khố của Nguyễn phú trọng, tên thái thú của hoàng đế đỏ Tập Cận Bình.
Dân tôi còn phải chấp nhận cái đảng khốn nạn này bao lâu nữa ? Khi mà họa diệt chủng để nhường đất cho di dân Hán tộc tràn xuống vùng đông nam Á càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn.
Đảng còn, dân tộc này phải chịu họa diệt chủng, hoặc lần mòn chết vất vưỡng trên xứ người. Chi bằng đứng lên mà kéo cổ chúng nó xuống nhường chỗ cho người có tài đứng ra lo việc nước.
Thành Đỗ

Leave A Reply

Your email address will not be published.