CHUYỆN NHẬT

CƠM NHẬT Đọc bài báo về phở chửi ở Hà Nội, tự nhiên nghĩ tới một kỷ niệm ở Tokyo. Một buổi sáng, đói bụng, đi…

GÃ…

Gã chưa một lần gặp và biết về ông. Ông xuất hiện và nói: tôi đọc những gì anh viết, tôi muốn làm quen với anh.

NỊ HÀO

Một ông Tây hàng xóm, mỗi lần đi ngang, đều giơ tay chào : ‘’Ni hào !’’. Có vẻ hãnh diện lắm, vì biết tiếng Tàu,…

Tên Nó Là Gì?

Tui có ông bạn già về hưu, giờ chỉ nuôi chim và trồng cây kiểng, lấy đó làm vui, nhưng hễ có cuộc họp Tổ dân phố là…