Browsing Category

Diễn Đàn

Tại sao người Neanderthals tuyệt chủng?

Theo Sci-News, các nhà nghiên cứu từ Viện Di truyền và sinh học tế bào phân từ Max Planck - Đức đã phân tích tác động của một sự thay đổi axit amin đơn lẻ trong gien gọi là TKTL1 đối với việc sản xuất ra các mô đệm hướng tâm cơ bản, cấu…
Read More...