Bộ Công an Việt Nam đưa kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào trại giam

TVN

0 553

Theo các tờ báo Công an tại VN, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, rà soát, thống kê nhu cầu sử dụng kinh sách, các ấn phẩm tôn giáo của phạm nhân và khả năng đáp ứng của các cơ sở giam giữ, xem xét bố trí cho phạm nhân sử dụng kinh sách và ấn phẩm tôn giáo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, Cục An ninh nội địa và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ lựa chọn danh mục kinh sách, ấn phẩm tôn giáo “hợp pháp” để đưa vào sử dụng tại thư viện các trại giam.

Tờ báo của Bộ Công an cho biết hơn 4.400 cuốn thuộc 17 đầu sách liên quan đến tôn giáo, trong đó có 9 đầu sách là kinh thánh, đã được đưa vào sử dụng tại thư viện ở 54 trại giam do Bộ này quản lý. Tám đầu sách còn lại là thông tin chung về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và vận động quần chúng tôn giáo. Ngoài Kinh thánh, cuốn “Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác vận động tín đồ tôn giáo” cũng nằm trong các đầu sách vừa được đưa vào các nhà tù ở Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng được Công an Nhân dân trích lời cho biết rằng việc đưa kinh thánh và sách về tôn giáo vào các trại giam sẽ giúp “đẩy mạnh giáo dục, cảm hóa, hướng thiện phạm nhân là tín đồ tôn giáo, tác động họ thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.”

Các tù nhân chính trị trước đây từng thông tin ra ngoài rằng yêu cầu của họ về các sách kinh theo tín ngưỡng không được đáp ứng.

Ảnh: Ấn phẩm tôn giáo đưa vào sử dụng tại các Trại giam Bộ Công an. (VOV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.