BẤT CÔNG XÃ HỘI

0 547

Người CS nghĩ có thể giải quyết bất công xã hội bằng chính sách cải cách điền địa. ‘’ Họ lầm. Phương pháp cải cách của họ tiêu diệt sản xuất. Phân chia đồng đều ( ruộng đất, nông phẩm ) giết chết sự tranh đua, cố gắng. Và từ đó tiêu diệt luôn công ăn việc làm. Giết chết sự giầu có không phải là phân chia lợi tức ‘’.
Ai viết câu trên ?. Một sử gia hiện đại, đã nghiên cứu những hậu quả tai hại, đẫm máu của chính sách cải cách điền địa của bác Mao, bác Hồ ?
Không, tác giả là Victor Hugo, viết từ 1862, trong ‘’Les Misérables ‘’.


Victor Hugo nói có 2 vấn đề phải giải quyết .Thứ nhất : tạo sự giầu có, liên hệ tới việc tạo công ăn việc làm. Thứ 2 : Phân chia lợi tức, chính yếu là vấn đề lương bổng, lợi tức.
Anh quốc thời đó, với kỹ nghệ hoá, đã giải quyết vấn đề thứ nhất, nhưng công nhân bị bóc lột như nô lệ. Chính sách của CS, tưởng là giải quyết được vấn đề thứ hai, trên thực tế, kết quả đi ngược lại mục tiêu.
Phải làm gì?
Theo Victor Hugo, phải giải quyết song song hai vấn đề.
‘’ Khuyến khích người giầu, bảo vệ người nghèo, ngưng chuyện người mạnh khai thác người yếu một cách bất công, chấm dứt cái ghen tị tệ hại của người trên đường đi đối với người đã tới đích, cải cách lương bổng một cách khoa học trong tình thân hữu, thưc hiện giáo dục miễn phí và bắt buộc cho trẻ em, coi khoa học là nền tảng của phú cường, khai thác óc thông minh nhưng không bỏ quên người lao động, tạo một quốc gia giầu mạnh với những công dân hạnh phúc, thay vì xoá bỏ, hãy dân chủ hoá quyền sở hữu, khiến mỗi người dân trở thành chủ nhân, một việc dễ hơn người ta tưởng. Tóm lại, biết sản xuất và phân chia công bình lợi tức. Và thực hiên hai mục tiêu lớn: Cái lớn vật chất ( grandeur matérielle ) và cái lớn đạo đức, luân lý ( grandeur morale ).
Tất cả những điều đó, người CS đã làm ngược lại.
Khởi đầu là đem chôn sống những ‘’ địa chủ ‘’ có một đàn gà, hai vợ chồng con heo và vài sào ruộng. Sau đó làm tan hoang nông thôn, tiêu diệt chất xám, xuất cảng lao công, bán phụ nữ, đày ải trẻ em, nhục mạ giáo chức.
Hậu quả là một dân tộc bạc nhược và một xã hội băng hoại.

Từ Thức

Image Internet

Leave A Reply

Your email address will not be published.

TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time