PHỎNG VẤN ĐÔC QUYỀN

0 531

Dưới đây là một cuộc phỏng vấn ( gần như có thực ) một cán bộ cao cấp :
– Xin đồng chí cho biết ý kiến về những cuộc biểu tình ở Hong Kong ?
– Chúng tôi kiên định đứng sau lưng nhân dân Hong Kong. Rất phấn khởi, thấy hàng triệu dân Hong Kong xuống đường ủng hộ chính quyền trung ương. Đó là một bài học cho nhân dân ta
– Đồng chí nghĩ gì về ‘’ tam quyền phân lập ‘’ ?
– Một tư tưởng cực kỳ độc hại.
– Độc hại thế nào ?
– Độc hại trên mọi phương diện, chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tư tưởng, triết học, y khoa, địa dư, lịch sử…
– Tại sao độc hại ?
– Bởi vì Đảng đã cương quyết chống lại. Nếu không độc hại, tại sao Đảng đề cao cảnh giác ? Đồng chí Trần Hậu Thành nói thuyết này cổ xúy bất ổn và nhằm gây xung đột. Đồng chí Thành không những là tiến sĩ, còn thuộc ban Tổ chức Trung ương Đảng. Những điều ông dạy là chân lý muôn đời, là khuôn vàng, thước ngọc, phải học tập ngày đêm. Không có điện, cũng phải bắt đom đóm mà đọc. Mồ côi Bác, may mà có các tiến sĩ, giáo sư nhà nước chỉ đường. Tiến sĩ Thành dạy : Thuyết nhảm nhí này du nhập từ bên ngoài, không thích hợp với VN.
– Trong khi chủ nghĩa Cộng Sản…
– Chủ nghĩa CS là do bác Hồ đẻ ra, được Nga, Trung Quốc học hỏi, áp dụng với thành quả vẻ vang ở nước họ. Bác dạy cả thế giới vì thông thạo 29 thứ tiếng.
– Tóm lại, phải kiên định chống tam quyền phân lập, nhưng thưa đồng chí, tam quyền phân lập là gì ?
– Tam quyền phân lập nghĩa là, nghĩa là…Bố ai biết nó nghĩa là cái con mẹ gì. Phản động, xét lại, diễn biến hòa bình hay sao mà tìm hiểu tư tưởng thâm độc của địch ? Để thời giờ phục dân. Cán bộ, như đồng chí Tuyên huấn đã dạy, chỉ có một mục đích, một thú vui, một ám ảnh, một cách tự sướng, là phục vụ dân. Không có gì khác, không làm gì khác…

Từ Thức

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-consistently-no-three-rights-08272019112059.html?fbclid=IwAR1Et0coXI2scxYgtUabulmh-TFuMfF8Pgo6_biZq1xfUteMG1jzGa7Er3E

Leave A Reply

Your email address will not be published.