Tâm thư CLB Trần Nhân Tông OC, California

CLB Trần Nhân Tông

0 411

Hòa cùng với niềm hỷ hoan đang lan tỏa khắp nơi trong và ngoài nước, hòa cùng với những đôi tay nguyện cầu cho sự phục hoạt can cường của một bậc đại sư vô úy, vô ngại đại bi tâm đà-la-ni đã chính thức xuất hiện ở lễ nhận di chúc, ấn tín và khai ấn từ Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã diễn ra vào cuối Tháng Tám 2022 tại Việt Nam.

Chúng con, những thành viên của Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông ở Orange County (OC), California, Hoa Kỳ, xin phép được bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng đến Thầy Tuệ Sỹ, người đã vượt lên trên mọi sợ hãi đứng ra nhận lấy trọng trách để gánh vác sứ mệnh thiêng liêng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lúc này!

Chúng con xin nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy Thích Tuệ Sỹ có thêm sức khỏe và nghị lực để lèo lái con thuyền Giáo hội Việt Nam Thống Nhất qua cơn sóng gió để tiếp tục giữ vững mạng mạch nền Phật Pháp tại Việt Nam và Hải ngoại. Chúng con như vẫn còn nghe văng vẳng lời nói của triết gia Phạm Công Thiện, một người bạn thâm tình, chí cốt của thầy Tuệ Sỹ:

“Một con người vừa là Thi sỹ vừa là Thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của bậc Bồ tát. Hành động tích cực, mãnh liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng. Vì không tham vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly, vì không bị kẹt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng viễn mộng.

Tuệ Sỹ là một trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành động Bi Trí Dũng, dẫn đường soi sáng Thể mệnh của Sử tính quê hương… Tuệ Sỹ là bậc Long Tượng của Phật giáo Việt Nam… Đôi mắt Tuệ Sỹ lúc nào cũng sáng rực. Sáng rực được bên ngoài vì đã sáng rực bên trong, đã sáng rực bên trong vì đã sáng rực không ở trong cũng chẳng ở ngoài. Rực sáng như ngàn mặt trời. Tôi gọi Thầy Tuệ Sỹ là Bồ tát, là Long Tượng, một bậc Đại sỹ…”

Không bút mực nào có thể ngợi ca ngài đầy đủ, không ngôn từ nào có thể vinh danh ngài toàn vẹn, chúng con, những thân phận bé nhỏ ở Hải ngoại này, từ phương xa xin vọng bái về quê hương Việt Nam đảnh lễ Thầy và cầu nguyện cho sứ mệnh Thầy viên thành đại nguyện cho nền đạo pháp tại quê nhà.

Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật.

Làm tại Little Saigon, California

Ngày 15 Tháng Chín 2022

CLB Trần Nhân Tông OC, California, Hoa Kỳ

Leave A Reply

Your email address will not be published.