Browsing Category

Khai Phóng

Ông Khai Trí

KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA ÔNG KHAI TRÍ 11/3/2005 Ở trại tù Z30C Hàm Tân vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có một ông già lúc nào cũng với bộ quần áo trắng đã ngã màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa…
Read More...