Việt Nam yêu cầu Netflix, FPT Play gỡ phim Trung Quốc ‘Flight to you’ vì có ‘đường lưỡi bò’

TVN

0 327

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 9-7, Cục Điện ảnh Việt Nam đã ban hành công văn yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim ‘Hướng gió mà đi’ (Flight to you) vì nhiều tập có ‘đường lưỡi bò’ phi pháp. FPT Play cho biết đã gỡ phim này.

Trẻ lời báo TT, Đại diện FPT khẳng định các nội dung trên nền tảng luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt trước khi phát sóng.

Về trường hợp của phim Hướng gió mà đi – Flight to you, trước khi phát hành, đơn vị xử lý (xoá mờ, cắt bỏ) những hình ảnh không phù hợp.

Và khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cần xử lý, chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ theo quy định.

Hiện tại, chúng tôi đã chính thức gỡ bộ phim khỏi tên miền và ứng dụng và các hạ tầng của mình và chờ hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ nội dung phim Hướng gió mà đi (39 tập).

Kết quả kiểm tra phim Hướng gió mà đi (39 tập) phổ biến tại trang web Netflix và ứng dụng Netflix cho thấy hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim.

Cụ thể, đó là trong các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, tập 25, tập 26, tập 27, tập 38; đặc biệt thể hiện rất rõ “đường lưỡi bò” từ 2 phút đến 2 phút 3 giây của tập 30; và kèm theo lời thoại và phụ đề “Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới” từ 41 phút 18 giây đến 41 phút 55 giây của tập 18.

“Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, điều 9 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15”, công văn gửi Netflix nhấn mạnh.

Trong công văn gửi Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Cục Điện ảnh cho biết nhận được thông tin phản ánh về việc công ty này phổ biến phim Hướng gió mà đi (39 tập) qua địa chỉ tên miền FPT Play và ứng dụng FPT Play tới người sử dụng tại Việt Nam.
Kết quả rà soát, kiểm tra cho thấy Công ty cổ phần Viễn thông FPT có thực hiện làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim Hướng gió mà đi (tại các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, tập 25, tập 26, tập 27, tập 30, tập 38).

Tuy nhiên, Cục Điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam.

Vì vậy, trong hai công văn nói trên, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền Netflix và ứng dụng Netflix; yêu cầu Công ty cổ phần Viễn thông FPT gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền FPT Play và ứng dụng FPT Play theo quy định tại khoản 2, điều 15 nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.

Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0h ngày 10-7 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12-7.

Nguồn: báo Tuổi Trẻ

Leave A Reply

Your email address will not be published.