7 di sản thế giới của Ukraina

TVN

0 249

Ukraine sở hữu nhiều công trình lịch sử đồ sộ, trong đó có  7 di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Leave A Reply

Your email address will not be published.