Đại học Paris Cité tưởng nhớ Pierre Brocheux, nhà nghiên cứu chuyên về Đông Dương và Việt Nam

TVN

0 189

Ngày 03/04/2024 sẽ được Đại học Paris Cité dành để tưởng nhớ Pierre Brocheux, nhà nghiên cứu chuyên về Đông Dương và Việt Nam. Nhiều học giả Việt Nam và Pháp sẽ có bài tham luận về « Con người, tác phẩm và di sản » của nhà sử học Pháp, qua đời ngày 25/12/2023.

Khách mời danh dự của hội thảo là nhà sử học Daniel Hemery, đồng nghiệp tại trường Paris 7 Diderot (tên trước đây của trường Paris Cité) và là đồng tác giả với ông Pierre Brocheux trong nhiều tác phẩm quan trọng (Indochine, la colonisation ambiguë 1858-1954 (1994), Guide de recherches sur le Vietnam ; bibliographie, archives et bibliothèques de France (2000) …). Các nhà nghiên cứu Claire Trần, Emmanuel Poisson, Pascal Bourdeaux, Bùi Trân Phượng, Gisèle Bousquet, Patrice Morlat, Sophie Quinn Judge, Philippe Peycam lần lượt giới thiệu và chia sẻ kỷ niệm về nhà sử học Pháp.

Nhà sử học Pierre Brocheux đã để lại nhiều bài viết và tác phẩm quan trọng, như Vietnam : une sortie à petits pas (tạm dịch : Việt Nam : Thoát từng bước nhỏ, 1994), Hồ Chí Minh (2000), Le mouvement indépendantiste vietnamien pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) (Phong trào độc lập Việt Nam trong Thế Chiến II, 2004), Les décolonisations au XXe siècle (Các cuộc đấu tranh thoát khỏi ách thực dân trong thế kỷ XX, 2012)…

Pierre Brocheux (18/05/1931 – 27/12/2023) từng dạy sử học và địa lý ở Sài Gòn, sau đó trở về Pháp vào cuối thập niên 1970. Ông giảng dạy tại đại học Paris 7-Diderot, đồng sáng lập Hội các nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Pháp (AFRASE) và làm chủ tịch hội từ năm 1994 đến 1997. Ông cũng tham gia tích cực vào hoạt động và hiện đại hóa cơ cấu của Hội Lịch sử Hải ngoại Pháp (SFHOM), đảm nhiệm chức tổng biên tập của tạp chí Revue française d’histoire d’outre-mer (Tạp chí Pháp Lịch sử Hải ngoại) từ năm 1972 đến 2022.

Theo RFI

Leave A Reply

Your email address will not be published.