Quỹ Học Bổng Lạc Hồng lần thứ 11 – Năm 2024.

TVN

0 153

Thông Báo số 1.

Ngày 10 tháng 1 năm 2024.

Kính thưa quý vị,

Nhằm trợ giúp các anh chị thanh niên sinh viên tại Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hoặc trong sinh hoạt học tập, học bổng Lạc Hồng có chương trình trợ cấp một số học bổng cho các anh chị thanh niên sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hoặc thiếu thốn phương tiện học tập.
– Có tinh thần xã hội và cộng đồng.

Quý anh chị thanh niên sinh viên có hội đủ hai tiêu chuẩn trên xin tiến hành thủ tục để nộp đơn xin cứu xét:

– Giấy chứng nhân về cá nhân: Thông tin cá nhân có hình (3×4), công sở đang làm hay trường hiện đang theo học (tối đa 5 hình).
– Thông tin về hai người giới thiệu cho người nộp đơn: Tên, địa chỉ điện thư và điện thoại.
– Một bài viết (giới hạn trong 500-1000 chữ).

Chủ đề: Con người và môi trường thiên nhiên có liên quan mật thiết cho sự tồn tại sự sống trên trái đất này. Bạn có nhận định, đánh giá như thế nào về môi trường sống thiên nhiên như rừng, biển, nước uống, không khí, thực phẩm tại Việt Nam … Nếu có, bạn hãy trình bày, nêu ra nhận định đồng thời đề nghị, góp ý cách thức, phương pháp của bạn để cải thiện môi trường sống hiện nay.

Hồ sơ xin gởi về: quyhocbonglachong@gmail.com

Lịch trình nhận đơn và phát học bổng:

– Ngày 10 tháng 1 đến 31 tháng 5: Nhận đơn.
– Tháng 6 : Xét đơn.
– Tháng 7: Trao học bổng.
Hiện kim học bổng cho năm 2023 là US $250 cho mỗi học bổng.
Trân trọng,

Quỹ học bổng Lạc Hồng
quyhocbonglachong@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.