Browsing Category

Văn Hóa

Trạng Bùng Đi Sứ

Năm Đinh Dậu, niên hiệu Quang Hưng thứ 20 (1597) đời Lê Thế Tông, Phùng Khắc Khoan (lúc đó đã 70 tuổi, đang giữ chức Công Bộ tả thị lang) được cử làm chánh sứ sang sứ nhà Minh. Khởi hành từ trung tuần tháng 4 đến tháng 10 sứ bộ đặt chân tới…
Read More...

Nửa hồn Xuân Lộc

Nếu được như bố già thượng sĩ Nghe tin lui quân chỉ nhìn trời, Vỗ về nón sắt, cười khinh bạc, Chắc hẳn lòng ta cũng thảnh thơi. Còn ta nhận lệnh rời Xuân Lộc Lại muốn tìm em nói ít lời, Nhưng sợ áo mình đầy khói súng Cay nồng mắt…
Read More...