Browsing Tag

nhân vật

Ông Khai Trí

KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA ÔNG KHAI TRÍ 11/3/2005 Ở trại tù Z30C Hàm Tân vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi…