Browsing Category

Những Người Ngoại Hạng

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt bắt nguồn từ Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba Một số nhà khoa học cho rằng: “Việc tôn thờ những nhân thần là một hình thức tín ngưỡng đặc sắc ở thời Hùng Vương. Ý thức về giống nòi và tập thể cộng đồng đã dẫn tới việc sùng…
Read More...