Browsing Category

Văn Hóa

Bánh Tráng Bình Định

Bánh tráng (hay bánh đa) không riêng của Bình Định, nhưng ở Bình Định có lối ăn bánh tráng riêng, dường như ít nhiều liên quan đến một khía cạnh sinh hoạt trong quân đội dưới thời vua Quang Trung.Trưóc hết, hãy lướt qua những cách ăn bánh…
Read More...

Pièrre Bernard Lafont và Vương quốc Champa

Pièrre-Bernard Lafont sinh ngày 17 tháng 2 năm 1926 tại Syrie (Trung Ðông). Tốt nghiệp tiến sĩ luật học tại Đại học Sorbonne, Paris và xuất thân từ Viện Chính trị học Paris, ông được bổ nhiệm vào Viện Viễn Ðông Pháp với chức vụ thành viên…
Read More...