Browsing Category

Diễn Đàn

LỊCH SỬ LẬP LẠI

Đối đầu bạo lực, liều chết để giữ đất của người dân có truyền thống cách mạng ở Đồng Tâm đã không ngăn được sự bạo tàn, độc ác của đảng, nhà nước csVN.
Read More...