Browsing Category

Nhìn Lại Lịch Sử

Ba Son- nguồn gốc và tên gọi

Nhà máy đóng tàu Ba Son – một điểm đóng tàu hiện đại đầu tiên của Sài Gòn - tồn tại hàng trăm năm nay đã phải dời đi nơi khác. Tất nhiên nơi này đã ngừng đóng tàu và các hoạt động khai thác cảng biển. Mai sau, những gì về Ba Son sẽ chỉ là…
Read More...