Browsing Category

Nhìn Lại Lịch Sử

Hỏi – đáp về thời Âu Lạc

1. Xuất xứ của Thục Phán An Dương Vương? Thục Phán thuộc dòng dõi vua Khai Minh nước Thục thời Chiến Quốc. Thục là một quốc gia cổ ở vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Xuất phát quyền lực của nước Thục là đồng bằng Thành Đô, với lãnh thổ chủ yếu…
Read More...