Browsing Category

Nhìn Lại Lịch Sử

Lược sử xứ Sa Đéc

Đây là 1 xứ quan trọng trong dòng lịch sử Nam kỳ nói riêng và Đàng Trong nói chung. Ngược về thế kỷ 18, năm 1759 thì đất Tầm-Phong-Long chánh thức thuộc về Nam trào ta, và Sa Đéc cùng Châu Đốc là tên của vùng đất đó. Sử ta chép là năm…
Read More...