Browsing Category

Hương Nhà, Còn Nhớ Không Em

Nem chua làm từ Ham

Nhiều người có tâm lý ngần ngại ăn nem chua làm từ thịt sống. Có người còn bị dị ứng với thịt sống lên men bằng muối diêm nitrit. Cái hãng Top Nam của người H'Mong làm nem chua rất phổ biến, họ cũng ghi ngoài bao bì là ""cook through before…
Read More...