Browsing Category

Diễn Đàn

BỆNH HOẠN

Một cơ thể bệnh, nay xì ra ung nhọt rồi chữa, mai xì ra ung nhọt rồi chữa. Cứ nhưng vậy cơ thể bệnh hoạn đó sống vất vưởng và suốt ngày chỉ có một mục đích duy nhất là đối phó với bệnh tật. Tiền bạc bao nhiêu cũng không còn, đến vay mượn…
Read More...

SỢ

Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, người ta đặt câu hỏi: họ có biết sợ không ? Denise Ho, một trong những lãnh tụ Hong Kong trả lời…
Read More...

LỊCH SỬ LẬP LẠI

Đối đầu bạo lực, liều chết để giữ đất của người dân có truyền thống cách mạng ở Đồng Tâm đã không ngăn được sự bạo tàn, độc ác của đảng, nhà nước csVN.
Read More...